Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Urzędu Miasta Tychy

"eUrząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"

Stan spraw

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do informacji o stanie Twoich spraw, to zaloguj się do portalu poprzez opcję Logowanie dostępną w górnej części ekranu.


Elektroniczne załatwianie spraw

Dostęp do formularzy spraw, które możesz załatwić elektronicznie, uzyskasz wybierając profil Urzędu Miasta Tychy na platformie ePUAP lub SEKAP.

W celu sprawdzenia listy formularzy opublikowanych przez Urząd Miasta Tychy kliknij we właściwy link dostępny poniżej:
Pismo ogólne do urzędu

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej, w przypadkach, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy,
  • przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Pismo takie możesz złożyć w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej. Poniżej znajdziesz odnośnik do elektronicznego formularza pisma ogólnego, które zostały przez nas udostępnione.

Pismo musisz podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Logo Uni Europejskiej z opisem