Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Urzędu Miasta Tychy

"eUrząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"

Stan spraw

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do informacji o stanie Twoich spraw, to zaloguj się do portalu poprzez opcję Logowanie dostępną w górnej części ekranu.


Załatwianie spraw

Dostęp do formularzy w sprawach, które możesz załatwić w pełni elektronicznie uzyskasz tutaj.

Jeżeli w sprawie, którą chcesz załatwić, nie ma wzoru formularza, to skorzystaj z formularza elektronicznego pisma ogólnego.


Pismo ogólne do urzędu

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej, w przypadkach, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy,
  • przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Pismo takie możesz złożyć w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej. Poniżej znajdziesz odnośnik do elektronicznego formularza pisma ogólnego, które zostały przez nas udostępnione.

Pismo musisz opatrzyć podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Formularz pisma ogólnego
Logo Uni Europejskiej z opisem