Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Urzędu Miasta Tychy

"eUrząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"

Stan zobowiązań i płatności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zadanie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta spoczywa na gminie.

Informacje o stanie zobowiązań związanych z wywozem odpadów można uzyskać w Internetowym Biurze Obsługi Klienta systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.Logo Uni Europejskiej z opisem