Usługi elektroniczne

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Usługodawcami ePUAP są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne, zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo.

Liczba usług publikowanych przez UM Tychy na platformie ePUAP od wielu lat systematycznie wzrasta.logo ePUAPOBYWATEL.GOV.PL

Serwis OBYWATEL.GOV.PL to dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy obywatelom. Jest on przeznaczony dla obywateli polskich, a także cudzoziemców znających język polski. Oferuje on kilkadziesiąt najpopularniejszych usług świadczonych przez administrację publiczną. Opisy usług zawierają informacje o sposobach załatwiania spraw na styku obywatela z administracja publiczną oraz przedstawiają sposób załatwienia danej sprawy różnymi dostępnymi kanałami – tradycyjnym i elektronicznym poprzez formularze online.

Za realizację usług przedstawionych w serwisie odpowiadają ich właściciele usług (resorty), natomiast za utrzymanie i rozwój serwisu odpowiada Minister Cyfryzacji.logo obywatel.gov.plSerwis INFO-CAR

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno posiadaczy praw jazdy, jak i tych, którzy dopiero ubiegają się o ten dokument, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. uruchomiła serwis info-car.pl, za pomocą którego można uzyskać informacje oraz załatwić większość spraw związanych z prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym, kartą ADR oraz kartą do tachografu. Dzięki udostępnionym funkcjonalnościom część spraw, które wymagały wizyty w urzędzie, jak choćby wniesienie opłaty za wydanie prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego, a także za egzamin państwowy na prawo jazdy, można teraz załatwić za pośrednictwem opisanego serwisu. Także tutaj można założyć Profil Kandydata na Kierowcę, zapisać się na egzamin na prawo jady w wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) oraz w szybki i łatwy sposób sprawdzić, czy dokumenty o które wnioskujemy są gotowe do odebrania.logo info-car

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Portal EKW.MS.GOV.PL został udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i obejmuje usługi związane z:

  • przeglądaniem księgi wieczystej,
  • składaniem wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
  • weryfikacją autentyczności wydruku,
  • dostępem do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

Lista dostępnych usług jest systematycznie rozbudowywana.
logo EKWStatus dowodu osobistego

Nowy dowód osobisty (w tym e-dowód) możesz odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć. Dowód przygotowuje Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, a do urzędu gminy dostarcza go policja. Sprawdź, czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

dowód osobisty


Historia Pojazdu

Ta usługa jest realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport możesz łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.

historia pojazdu


Bezpieczny autobus

Ta usługa jest realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę możesz się upewnić czy autobus, którym Ty lub Twoi bliscy będą jechać, ma ważne badanie techniczne, aktualne OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport możesz łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o autobusie możesz otrzymać całkowicie bezpłatnie.

bezpieczny autobus


Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

Możliwość uzyskania elektronicznego odpisu aktu stanu cywilnego to jedna z najnowszych usług opublikowanych na portalu GOV.PL. Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, mieszkaniec otrzymuje bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić opłatę skarbową. Odpis można otrzymać w formie papierowej, a poprzez opisywaną usługę - teraz również w formie elektronicznej.


odpis aktu stanu cywilnegoGOV.PL


Praca – portal usługowy i informacyjny

Szukasz pracy? Chcesz zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet i ominąć kolejki? A może jesteś pracodawcą i szukasz pracownika? Skorzystaj z dwóch portali Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS): praca.gov.pl i psz.praca.gov.pl.
Z portali może skorzystać każdy, kto szuka pracy albo chciałby dać pracę innym.
Pierwsza z opisanych stron to portal usługowy. Osoby bezrobotne i pracodawcy mogą tam załatwić przez internet różne sprawy ułatwiające znalezienie pracy oraz załatwienie spraw formalnych m.in. złożenie wniosku o wydanie właściwych zaświadczeń czy skierowanie na szkolenie.
Portal psz.praca.gov.pl to portal informacyjny na którym można znaleźć m.in. informacje o:

  • najnowszych ofertach pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • ofertach praktyk studenckich w instytucjach administracji publicznej,
  • kalendarzach targów, giełd i szkoleń,
  • danych dotyczących rynku pracy, rejestry agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, itp,
  • podstronach powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

Praca – portal usługowy i informacyjny


Portal INTERNET.GOV.PL

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:
- sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
- zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
- zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
- dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.
Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych.dowód osobisty

Logo Uni Europejskiej z opisem