Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Urzędu Miasta Tychy

"eUrząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"

Czym jest portal eUrząd

Celem portalu eUrząd jest umożliwienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do informacji o własnych zobowiązaniach wobec gminy Tychy wraz z możliwością obsługi online opłat za te zobowiązania. Portal został zbudowany w ramach projektu „eUrząd – tyski portal informacyjno – płatniczy”.

Usługi świadczone poprzez portal można podzielić na usługi dostępne publicznie i nie wymagające rejestracji w portalu oraz na usługi wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby z nich korzystającej.

Usługi dostępne publicznie to np. dostęp do informacji o planie i wykonaniu budżetu. Dostęp do informacji w tym zakresie uzyskasz wybierając pozycję Budżet gminy z menu głównego zlokalizowanego w górnej części strony.

Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują:

  • dostęp do informacji o Twoich: zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach lokalnych (użytkowanie wieczyste, dzierżawa), prowadzonych sprawach oraz wpisach w rejestrach (np. rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr umów dzierżawnych),
  • możliwość realizacji płatności Twoich zobowiązań.

W portalu eUrząd możesz uzyskać dostęp do własnych danych oraz do danych podmiotów prawnych, które reprezentujesz. Możesz również w ich imieniu realizować płatności. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych podmiotów prawnych, które reprezentujesz, musisz złożyć stosowne upoważnienie w momencie rejestracji.


Instrukcja korzystania z portalu eUrząd

Poniżej udostępniamy instrukcję obsługi portalu eUrząd:Dostępne filmy instruktażowe

Aby uruchomić film z interesującego Cę zakresu kliknij na właściwy link udostępniony poniżej:


Logo Uni Europejskiej z opisem