Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Urzędu Miasta Tychy

"eUrząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"

Strefa usług elektronicznych jest portalem (portal eUrząd), którego celem jest uzyskanie dostępu do kanału komunikacji z odbiorcami usług – mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec gminy Tychy wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online w ramach projektu „eUrząd-tyski portal informacyjno – płatniczy”.

Usługi świadczone poprzez portal można podzielić na dostępne publicznie i nie wymagające rejestracji w portalu oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z usługi.

Usługi dostępne publicznie to np. dostęp do informacji o planie i wykonaniu budżetu. Dostęp do tych usług uzyskasz wybierając odpowiednie pozycje z menu głównego: Informacje publiczne, a następnie Budżet.

Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują:

  • dostęp do informacji o Twoich: zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach (użytkowanie wieczyste, dzierżawa), prowadzonych sprawach oraz wpisach w rejestrach (np. rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr umów dzierżawnych),
  • możliwość realizacji płatności zobowiązań.

W portalu eUrząd możesz uzyskać dostęp do własnych danych oraz do danych podmiotów prawnych, które reprezentujesz. Możesz również w ich imieniu realizować płatności. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych podmiotów prawnych, które reprezentujesz, musisz złożyć stosowne upoważnienie w momencie rejestracji.

Instrukcja korzystania z portalu eUrząd

Jak korzystać z portalu eUrząd (wersja PDF)

Dostępne filmy instruktażowe

Jak zalogować się do portalu eUrząd
Jak poruszać się w portalu eUrząd
Jak dokonać płatności za zobowiązania
Jak zapisać się do otrzymywania powiadomień
Jak zobaczyć sprawy
Logo Uni Europejskiej z opisem