Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Urzędu Miasta Tychy

"eUrząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"

Stan zobowiązań i płatności.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych o stanie Twoich zobowiązań podatkowych lub też zapłacić za nie, to zaloguj się do portalu poprzez opcję Logowanie dostępną w górnej części ekranu.


Elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe.

Jeżeli chcesz złożyć deklarację lub informację podatkową, możesz to zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Poniżej znajdziesz odnośniki do dostępnych elektronicznych formularzy.

Deklaracje i informacje musisz opatrzyć profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Formularze podatkowe dostępne na platformie ePUAP:

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych (DN-1) od 01.07.2019
Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych (DN-1) do 30.06.2019
Formularz deklaracji na podatek rolny osób prawnych (DR-1) od 01.07.2019
Formularz deklaracji na podatek rolny osób prawnych (DR-1) do 30.06.2019
Formularz deklaracji na podatek leśny osób prawnych (DL-1) od 01.07.2019
Formularz deklaracji na podatek leśny osób prawnych (DL-1) do 30.06.2019
Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) od 01.01.2019
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) od 01.07.2019
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) do 30.06.2019
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) od 01.07.2019
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) do 30.06.2019
Formularz informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) od 01.07.2019
Formularz informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) do 30.06.2019

Formularze podatkowe dostępne na platformie SEKAP:

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych (DN-1) do 30.06.2019
Formularz deklaracji na podatek rolny osób prawnych (DR-1) do 30.06.2019
Formularz deklaracji na podatek leśny osób prawnych (DL-1) do 30.06.2019
Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) od 01.01.2019
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) do 30.06.2019
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) do 30.06.2019
Formularz informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) do 30.06.2019
Logo Uni Europejskiej z opisem