Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Urzędu Miasta Tychy

"eUrząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"

Obsługa działalności gospodarczej

Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga potwierdzenia tożsamości. Przyjdź do nas w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku. Odnajdziemy wniosek w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) po jego kodzie, wydrukujemy go dla Ciebie i damy do podpisania. W takim przypadku datą złożenia Twojego wniosku jest dzień, w którym go u nas podpiszesz.
Sprzedaż napojów alkoholowych

Aktualne formularze dostępne na platformie ePUAP:
Logo Uni Europejskiej z opisem