Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Urzędu Miasta Tychy

"eUrząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"

Zakładanie działalności gospodarczej

Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga potwierdzenia tożsamości. Przyjdź do nas w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku. Odnajdziemy wniosek w CEIDG po jego kodzie, wydrukujemy go dla Ciebie i damy do podpisania. W takim przypadku datą złożenia Twojego wniosku jest dzień, w którym go u nas podpiszesz.

Formularz zakładania działalności gospodarczej na serwisie CEIDG

Wyszukiwarka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wyszukiwarka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Wyszukiwarka podmiotów w CEIDG

Wnioski elektroniczne dostępne na platformie ePUAP:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
Wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wnioski elektroniczne dostępne na platformie SEKAP:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
Wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Logo Uni Europejskiej z opisem