Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Urzędu Miasta Tychy

"eUrząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"

Użytkowanie wieczyste

Stan zobowiązań i płatności

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych o stanie Twoich zobowiązań za użytkowanie wieczyste lub zapłacić za nie, to zaloguj się do portalu poprzez opcję Logowanie dostępną w górnej części ekranu.


Dzierżawa

Stan zobowiązań i płatności

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych o stanie Twoich zobowiązań za dzierżawę gruntu lub zapłacić za nią, to zaloguj się do portalu poprzez opcję Logowanie dostępną w górnej części ekranu.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o dzierżawę gruntu, możesz to zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Poniżej znajdziesz odnośnik do dostępnego elektronicznego formularza.

Wniosek musisz opatrzyć profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Formularz dostępny na platformie SEKAP:


Logo Uni Europejskiej z opisem